Menu

Nyt fra NIK

image
23. januar 2021 kl. 18:17

NYT fra NIK:

Pr. 1. marts 2021 sker der ændringer på banerne og i klubhuset i NIK.

Preben stopper som ansat i forhold til alle de udendørs faciliteter der er i NIC (NIK og tennisklubben) og samtidigt stopper Ole og Lis i Klubhuset.

NIK siger tak til dem alle, for et langt og godt samarbejde og en god indsats til fælles glæde.

Vi har i bestyrelsen kigget på mulighederne for en fremtidig organisering og mulighederne for at tænke nyt i forsøget på at skabe en fuldtidsstilling og fremtidssikre livet i og omkring klubben. Vi har haft fokus på det praktiske arbejde der skal laves, sponsorarbejdet der har potentiale til mere end vi gør i dag samt en større udnyttelse af Klubhuset, for at skabe mere liv i klubben.

Begrænsede midler, Corona situationen og ønsket om udvikling er pt vilkår som kan udfordre de fleste klubber.

Vi har et stort ønske om, at når fodbolden kommer i gang igen og når klubhuset kan åbnes og arrangementer kan afvikles igen, så skal vi være klar.

Vi har derfor indgået en aftale med Morten Löchen om at tiltræde pr. 1. marts 2021. Hans job vil bestå i praktiske opgaver på banerne, drive Cafeteriet og udvikle sponsorarbejdet. Vi kender Morten for en lang tid med frivillige job i klubben og ved at han brænder for, at være med til at skabe en endnu bedre klub i fremtiden.

 

Med sportslige hilsner

 NIKs bestyrelse